הקורס הנוכחי הסתיים. תודה לכל המשתתפים. 3 במרץ, 2012

אם הנך סטודנט בקורס בסמסטר הנוכחי, אנא פנה לפורטל הלימודי, לכל סמסטר נפתח עמוד הנחיות נפרד

המסלול האקדמי המכללה למינהל

העם דורש צדק חברתי? בואו נראה איך זה קשור אלינו !!!

ביה"ס למוסמכים במינהל עסקים

סוגיות נבחרות בניהול - קורס בלמידה מרחוק

בהנחיית פרופ' אורן קפלן וגב' לירון חזן-טנדלר: סמסטר א' תשע"ב

הקורס הנוכחי מוקדש למאבק החברתי שפרץ בעוצמה בקיץ האחרון ולאופן שבו הוא קשור למינהל עסקים, למנהלים, צרכנים ולכל אחד מאיתנו באופן מקצועי ואישי.

התקשורת עם הסטודנטים בקורס זה מתקיימת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני זה, באמצעות הפורטל הלימודי של המכללה ובאמצעות פוסטים שיתפרסמו בבלוג ובפייסבוק של מרצה הקורס.

מטלות הקורס והמשוב להן יוגשו ויוחזרו בפורטל באופן חסוי ומוגן בססמת המשתמש של כל סטודנט. פרטים נוספים להלן.

אנו מאחלים לכולם סמסטר מוצלח ושנת לימודים פוריה. לירון ואורן.

מטלות הקורס

התנהלות בקורס

מטלה ראשונה: "הצרכן דורש צדק חברתי - ואם הוא לא יקבל?"

כיצד מגישים את המטלות?

מטלה שנייה: יצירת ערך משותף – סוף הקפיטליזם?

סילבוס

מטלה שלישית: השלכות חברתיות וניהוליות לאי שיוויון חברתי

מועדי הגשה

מטלה רביעית: אבל מה בעצם אנחנו רוצים?

למה למידה מרחוק?

מטלה חמישית: משירי ארץ אהבתי

על צוות ההוראה של הקורס ויצירת קשר

מטלת סיום: "ועוד לא אמרתי הכל"

קישור לאתר המכללה למינהל