המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

סוגיות נבחרות בניהול - קורס בלמידה מרחוק

צוות ההוראה: פרופ' אורן קפלן וגב' לירון חזן-טנדלר

בחזרה ללוח המודעות האלקטרוני

תוכנית עבודה לקורס סמסטר א' תשע"ב

כל ההגשות מתקיימות בימי שלישי בשבוע עד חצות

עם זאת, תמיד ניתן להגיש מטלות לפני הזמן ואין צורך להמתין לרגע האחרון...

תאריך

הגשת מטלה

15.11.11

ראשונה

06.12.11

שנייה

20.12.11

שלישית

10. 01.12

רביעית

07. 02.12

חמישית

21. 02.12

מטלת סיכום