המסלול האקדמי המכללה למינהל

פסיכולוגיה חיובית פיתוח מנהלים וניהול

ביה"ס למוסמכים במינהל עסקים

סוגיות נבחרות בניהול - קורס בלמידה מרחוק

בהנחיית פרופ' אורן קפלן וגב' לירון חזן-טנדלר: סמסטר ב' תשע"ב

הקורס הנוכחי מוקדש ל"פסיכולוגיה חיובית" – ענף מחקרי-יישומי בפסיכולוגיה שמתפתח במהירות בעשור האחרון ורלוונטי באופן ישיר ליישומים ניהוליים ברמת הפרט, הארגון והחברה בכלל. אנו מאחלים לכולם סמסטר מוצלח ושנת לימודים פוריה. לירון ואורן.

 

התקשורת עם הסטודנטים בקורס זה מתקיימת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני זה, באמצעות הפורטל הלימודי של המכללה ובאמצעות פוסטים שיתפרסמו בבלוג האקדמי של מרצה הקורס ויקושרו גם לפייסבוק כך שניתן יהיה להגיב אליהם שם במידת הרצון והצורך. מטלות הקורס והמשוב להן על ידי צוות ההוראה יוגשו ויוחזרו בפורטל באופן חסוי ומוגן בססמת המשתמש של כל סטודנט. פרטים נוספים להלן. ליצירת קשר עם מרצה הקורס: פרופ' אורן קפלן okaplan@colman.ac.il

מטלות הקורס

התנהלות בקורס

מטלה ראשונה: מבוא לפסיכולוגיה חיובית ויישומיה לניהול

כיצד מגישים את המטלות?

מטלה שניה+שלישית: חקר מוקיר תיאוריה ויישום:

סילבוס

מה יכולים אסטרונאוטים ללמוד מאנשי הצוללות?

מועדי הגשה

מטלה רביעית: להיתקל באושר... ולהתרסק: דניאל גילברט

למה למידה מרחוק?

מטלה חמישית: אושר אמיתי גרסה 2.0

על צוות ההוראה של הקורס ויצירת קשר

מטלת סיום: מילות סיכום

קישור לאתר המכללה למינהל