בית הספר למינהל עסקים

המסלול האקדמי המכללה למינהל

לוח המודעות האלקטרוני

של הקורס "סוגיות נבחרות בניהול"

 

בהנחיית פרופ' אורן קפלן וגב' לירון חזן-טנדלר

סמסטר א' תשע"ג

הקורס "סוגיות נבחרות בניהול" חוגג 15 שנה כקורס הראשון בלמידה מרחוק של המסלול האקדמי המכללה למינהל. מידי סמסטר הוא מתמקד בנושא אחר. לפרטים נוספים על אופן התנהלותו אנא עיינו בקישורים למטה. אנחנו מאחלים לכל משתתפי הקורס סמסטר מוצלח, מאיתנו לירון ואורן.

נושא הסמסטר הנוכחי (בינתיים): How full / fool is your bucket

מזל דלי חל בסוף הסמסטר. המדע אמנם אינו מכיר בהורוסקופ (כנראה גם אנחנו), אבל בכל זאת נתכונן לקראתו באופן שיטתי: מה ממלא את הדלי אך מה גם בועט בו כשהוא מלא (או ריק)? מתי הוא מיכל לשימור ומתי אבן ריחיים?

השראה 1 | השראה 2 | השראה 3   והנושאים שתלמידי הקורס הוסיפו במטלה הרביעית

מטלות הקורס

התנהלות בקורס

מטלה ראשונה: עד כמה מלא הדלי שלך?

כיצד מגישים את המטלות?

מטלה שניה: אז מה ואיך תרצו ללמוד עכשיו?

סילבוס

מטלה שלישית: חוסן ופסיכולוגיה חיובית

מועדי הגשה

מטלה רביעית: Do it yourself

למה למידה מרחוק?

מטלה חמישית: חגיגה דמוקרטית

על צוות ההוראה של הקורס ויצירת קשר

מטלת סיום: אל קו הסיום

קישור לאתר המכללה למינהל