ביה"ס למנהל עסקים

המסלול האקדמי המכללה למינהל

סוגיות נבחרות בניהול - קורס בלמידה מרחוק

בהנחיית פרופ' אורן קפלן וגב' לירון חזן-טנדלר: סמסטר ב' תשע"ג

 

נושא הסמסטר הנוכחי:

" יחסינו לאן? "  -  מערכות יחסים בעולם העסקי-ניהולי

התקשורת עם הסטודנטים בקורס זה מתקיימת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני זה, באמצעות הפורטל הלימודי של המכללה ובאמצעות פוסטים שיתפרסמו בבלוג האקדמי של מרצה הקורס ויקושרו גם לפייסבוק כך שניתן יהיה להגיב אליהם שם במידת הרצון והצורך. מטלות הקורס והמשוב להן על ידי צוות ההוראה יוגשו ויוחזרו בפורטל באופן חסוי ומוגן בססמת המשתמש של כל סטודנט. פרטים נוספים להלן. ליצירת קשר עם מרצה הקורס: פרופ' אורן קפלן okaplan@colman.ac.il

מטלות הקורס

התנהלות בקורס

מטלה ראשונה: פסיכולוגיה עסקית

כיצד מגישים את המטלות?

מטלה שניה: חזון האחריות התאגידית

סילבוס

מטלה שלישית: United Breaks Guitars

מועדי הגשה

מטלה רביעית: רוחות רפאים בביה"ס למנהל עסקים

למה למידה מרחוק?

מטלת סיום: "אנשי מדע לא עוסקים במערכות יחסים"

על צוות ההוראה של הקורס ויצירת קשר