המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

סוגיות נבחרות בניהול - קורס בלמידה מרחוק

צוות ההוראה: פרופ' אורן קפלן וגב' לירון חזן-טנדלר

בחזרה ללוח המודעות האלקטרוני

תוכנית עבודה לקורס סמסטר ב' תשע"ג

 

תאריך הגשה

מטלה

18.03.2013

ראשונה

08.04.2013

שנייה

29.04.2013

שלישית

20.05.2013

רביעית

17.06.2013

מטלת סיום