בחזרה ללוח המודעות האלקטרוני של הקורס

 

 

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

לתואר מוסמך במינהל עסקים

קוד קורס:  2124067

סוגיות נבחרות בניהול  (בלמידה מרחוק)

שם הקורס:

Selected Issues in Management

 

תשע"ג

שנה:

פרופ' אורן קפלן 

מרצה:

okaplan@colman.ac.il

דואר אלקטרוני:

 

בעיקרון האינטראקציה עם צוות ההוראה תתקיים באמצעות האינטרנט בשל היותו של הקורס בלמידה מרחוק. שעות קבלה למקרה הצורך בימי א' בין השעות 15:00-16:00 בלשכת דיקאן בית הספר.

שעות קבלה ומיקום:

 

גב' לירון חזן-טנדלר

עוזר/ת הוראה:

liront@colman.ac.il

דואר אלקטרוני:

 

כנ"ל, למקרה הצורך: ימי א' 15:00-16:00

שעות קבלה ומיקום:

 

תקציר הקורס:

הקורס "סוגיות נבחרות בניהול" הינו קורס ה"למידה מרחוק" הותיק ביותר במסלול האקדמי משנת 1997. הוא מעוצב כקורס בחירה שיוצר אינטגרציה בין תחומי לימוד מגוונים ומציב בפני הסטודנטים אתגר אקדמי מסוג שונה מהמקובל בשל שיטת הלימוד המבוססת על הנחיה מרחוק, קריאת מאמרים מקצועיים, והתמודדות עם יישום עסקי/ניהולי של החומר האקדמי בשיטה של לימוד עצמי וקבלת היזון חוזר על הביצועים. הקורס מועבר בגישה "א-סינכרונית", דהיינו, הוא אינו קורס מקוון אלא "קורס בהנחיה מרחוק" אשר אינו כולל הרצאות פרונטליות. הוא מורכב מאוסף משימות קריאה תיאורטיות ויישומיות הנבנות בכל סמסטר מחדש באופן ייעודי לנושא מרכזי שנבחר על ידי מרכזו האקדמי של הקורס. אופי הקורס מחייב משמעת עצמית ומידה של סקרנות ויכולת לעבוד לבד, הוא מתאים לפיכך בעיקר לסטודנטים המצויים בשלבים מתקדמים של לימודיהם, או לסטודנטים המרגישים בשלים מספיק לתהליך למידה עצמית.

 


 

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

לתואר מוסמך במינהל עסקים

סוגיות נבחרות בניהול  (בלמידה מרחוק)

שם הקורס:

Selected Issues in Management

 

בחירה, למידה מרחוק א-סינכרונית

סוג הקורס:

תשע"ג סמסטר ב'

שנה וסמסטר:

אין

דרישות קדם:

א.      פורטל הקורס באתר המכללה

ב.      http://www2.colman.ac.il/business/kaplan1/2013B/

אתר אינטרנט:

מטרות/יעדי הקורס:

יעדי הקורס ניתנים להגדרה ברמת התוכן וברמת התהליך: ברמת התוכן מטרתו לחשוף את הסטודנטים לנושא אקטואלי ומתקדם המתקשר באופן אינטרדיסציפלינרי ללימודיהם במינהל עסקים. ברמת התהליך מטרת הקורס לפתח אצל הסטודנטים סקרנות אינטלקטואלית, יכולת קריאה ויישום של חומר אקדמי, ויכולת הבעה בכתב של פרויקט תיאורטי-יישומי תוך הפרדה של עיקר מטפל ויצירת עניין אצל הקורא.

 

תיאור תמציתי של הקורס:

הקורס כולל 4 מטלות שוטפות ובנוסף מטלת סיום אשר מוגשות בהפרש של כשבועיים זו מזו לאורך הסמסטר. כל מטלה עומדת בפני עצמה, למעט מטלת הסיום שמטרתה לייצר אינטגרציה לחומר הלימוד בסמסטר שחלף.  כל מטלה כוללת חומר קריאה בנושא מסויים ושיטת יישום כלשהי שתוגדר באופן ייעודי עבורה. רבים מחומרי הקריאה הם פרי עטו של מרכז הקורס, אך הסטודנטים מכוונים גם לחומרי קריאה נוספים ולפעילות יישומית מסוגים שונים במטרה להטמיע את חומר הלימוד. היקף ההגשה של כל מטלה נע בד"כ בין 3 עד 7 עמודים. הסטודנטים נדרשים להתמודד בקורס זה עם כתיבה חסכונית ותמציתית כמקובל בעולם הניהול המודרני.

 

שיטת ההוראה:

למידה מרחוק א-סינכרונית באמצעות הנחיה בהתכתבות ושיטות אלקטרוניות אחרות.

 


 

תנאים לעמידה בדרישות הקורס:

חובות הסטודנטים ושקלול הציונים (באחוזים):

אחוז בציון הסופי

פירוט המרכיב

100%

חמש מטלות הגשה – 20 נקודות לכל מטלה

 

 

הסטודנטים נדרשים להתעדכן במועדי ההגשה של המטלות בלוח המודעות האלקטרוני של הקורס ולהגיש את המטלות עד למועד האחרון הנקוב בו. הגשה באיחור עד שבוע תביא להורדה של 2% בציון העבודה עבור כל יום איחור. הגשה לאחר החזרת העבודות הבדוקות לסטודנטים תיפסל וינתן למטלה ציון 0.

ציון המעבר של הקורס 60 כמקובל בבית הספר למינהל עסקים, הצטברות ציוני מטלות שתהיה נמוכה מכך תביא לפיכך לאי מעבר של הקורס. סטודנטים שיודעים מראש על קושי בהגשת מטלות במועדן מסיבות הולמות כגון מילואים, לידה וכו' מתבקשים לתאם מראש עם צוות ההוראה את אופן ההגשה.

 

תוכנית הקורס:

תוכנית ותוכן הקורס משתנים מסמסטר לסמסטר ברוח שמו של הקורס "סוגיות נבחרות בניהול". הם מפורטים, כאמור, בלוח המודעות האלקטרוני של הקורס.

המטלות מתפרסמות זו אחר זו, ולא מראש, כדי לאפשר תהליך למידה ביניהן (לא ניתן להכין את כל המטלות מראש), ולעיתים אף לבצע שינויים במטלות הבאות כתוצאה ממסקנות צוות ההוראה תוך כדי הסמסטר. יעשה מאמץ על ידי צוות ההוראה להחזיר מטלות לפני הגשת אלו הבאות אחריהן כדי לאפשר לסטודנטים ללמוד ולהפיק לקחים על אופן ההגשה בין מטלה אחת למישניה.

רשימות קריאה

רשימות הקריאה יפורטו לגבי כל מטלה ומטלה עם העלתה ללוח המודעות האלקטרוני של הקורס. במידה וחומר הקריאה פתוח לציבור יתווסף קישור לאינטרנט, במקרים אחרים ישמרו חומרי קריאה במחיצה מתאימה בפורטל הלימודי.