ביה"ס למנהל עסקים

המסלול האקדמי המכללה למינהל

סוגיות נבחרות בניהול - קורס בלמידה מרחוק

בהנחיית פרופ' אורן קפלן וגב' גליה שוץ-לוי: סמסטר א' תשע"ד

 

נושא הסמסטר הנוכחי:

"כרוניקה של תספורת ידועה מראש"

הסדרי חוב כמשל – סמסטר של בכי על חלב שנשפך עם סיכוי אופטימי לנחמה: מדוע הפנסיה של כולנו בסכנה ומה אפשר ללמוד מזה ועל זה על קיימות וניהול סיכונים

התקשורת עם הסטודנטים בקורס זה מתקיימת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני זה, באמצעות הפורטל הלימודי של הקורס ובאמצעות פוסטים שיתפרסמו בבלוג האקדמי של מרצה הקורס ויקושרו גם לפייסבוק כך שניתן יהיה להגיב אליהם שם במידת הרצון והצורך. מטלות הקורס הבדוקות תוחזרנה לתיבת ההגשה בפורטל הקורס הפתוח למשתתפיו בלבד. ליצירת קשר עם סגל ההוראה של הקורס

מטלות הקורס

התנהלות בקורס

מטלה ראשונה: מבוא למעצבי שיער מתחילים – תספורות, הסדרי חוב והשפעתם על החברה בישראל

כיצד מגישים את המטלות?

מטלה שניה: מדו"ח מבקר המדינה ועד לסוגיות של קיימות בכלל וקיימות הפנסיה של אזרחי המדינה בפרט

סילבוס

מטלה שלישית: "חיסכון" פחות "סיכון" = "חי". אז שנחיה כולנו עד 120 שנה, אבל עם חיסכון פנסיוני ללא סיכונים מיותרים

מועדי הגשה

מטלה רביעית: בחזרה למקורות - ניתוח ניהולי-אסטרטגי למצב החיסכון הפנסיוני בישראל

למה למידה מרחוק?

מטלת סיום: לפרוש בכבוד

על צוות ההוראה של הקורס ויצירת קשר