ביה"ס למנהל עסקים

המסלול האקדמי המכללה למינהל

סוגיות נבחרות בניהול - קורס בלמידה מרחוק

בהנחיית פרופ' אורן קפלן, גליה שוץ-לוי ולירון חזן-טנדלר: סמסטר ב' תשע"ד

 

נושא הסמסטר הנוכחי - "זרימה" בהשראת הספר:

"Flow: The Psychology of Optimal Experience"

 

התקשורת עם הסטודנטים בקורס זה מתקיימת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני זה, באמצעות הפורטל הלימודי של הקורס ובאמצעות פוסטים שמתפרסמים בבלוג האקדמי של מרצה הקורס אשר יקושרו גם לפייסבוק כך שניתן יהיה להגיב אליהם שם במידת הרצון והצורך. מטלות הקורס הבדוקות תוחזרנה לתיבת ההגשה בפורטל הקורס הפתוח למשתתפיו בלבד. ליצירת קשר עם סגל ההוראה של הקורס

מטלות הקורס

התנהלות בקורס

מטלה ראשונה: זרימה כמדד לשביעות רצון

כיצד מגישים את המטלות?

מטלה שניה: מאסלו מרחיצת כלים למחקר מדעי

סילבוס

מטלה שלישית: מדוע צרכן "זורם" אינו בהכרח לקוח רוכש?

מועדי הגשה

מטלה רביעית: מעורבות ותשוקה בעבודה: ייעוד או התמכרות?

למה למידה מרחוק?

מטלת סיום: כל הנחלים זורמים אל הים

על צוות ההוראה של הקורס ויצירת קשר