המסלול האקדמי המכללה למינהל

סוגיות נבחרות בניהול - קורס בלמידה מרחוק

צוות ההנחיה: פרופ' אורן קפלן, לירון חזן-טנדלר וגליה שוץ-לוי

 

"חדשנות" – טרנד חולף או כלי ניהולי פורץ דרך?

התקשורת עם הסטודנטים בקורס זה מתקיימת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני זה, באמצעות הפורטל הלימודי של הקורס ובאמצעות פוסטים המתפרסמים בבלוג האקדמי של מרצה הקורס. מטלות הקורס הבדוקות תוחזרנה לתיבת ההגשה בפורטל הקורס הפתוח למשתתפיו בלבד.

יצירת קשר עם צוות הקורס

סמסטר א' תשע"ה

ביה"ס למנהל עסקים

רקע כללי: ברוכים הבאים, נעים להכיר!

מטלה שניה:

חדשנות כמנוע של "אסטרטגיית אוקיינוס כחול"

הגשה לפורטל: 03 בדצמבר 2014

מטלה ראשונה:

הפרעת חדשנות-אי-קשב היפראקטיבית

הגשה לפורטל: 12 בנובמבר 2014

מטלה רביעית:

איך "בוחרים" ניהול חדשנות?

הגשה לפורטל: 26 בינואר 2014

מטלה שלישית:

Creativity, Inc

הגשה לפורטל: 31 בדצמבר 2014

מטלת סיכום:

חדשנות לאן?

הגשה לפורטל: 23 בפברואר 2014