המסלול האקדמי המכללה למנהל

סוגיות נבחרות בניהול - קורס בלמידה מרחוק

ביה"ס למנהל עסקים

 

נושא סמסטר ב' תשע"ה: "למידה מהצלחות"

התקשורת עם הסטודנטים בקורס זה מתקיימת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני זה, באמצעות הפורטל הלימודי של הקורס ובאמצעות פוסטים המתפרסמים בבלוג האקדמי של מרצה הקורס. מטלות הקורס הבדוקות תוחזרנה לתיבת ההגשה בפורטל הקורס הפתוח למשתתפיו בלבד.

צוות ההנחיה: פרופ' אורן קפלן, לירון חזן-טנדלר וגליה שוץ-לוי

יצירת קשר עם צוות הקורס

מטלה שניה:

היכרות מעשית עם מתודת הלמידה מתוך הצלחות

הגשה לפורטל: 28 באפריל 2015

מטלה ראשונה:

הדרך להצלחה מתחילה כאן ועכשיו

הגשה לפורטל: 24 במרץ 2015

מטלה רביעית:

"אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד"

הגשה לפורטל: 30 ביוני 2015

מטלה שלישית: 

יונה עם עלה של זית: שיחה על למידה מהצלחות עם פרופ' יונה רוזנפלד

מטלת סיכום:

חכמת ההמונים הלומדים מהצלחותיהם

הגשה לפורטל: 21 ביולי 2015