המסלול האקדמי המכללה למנהל

ביה"ס למנהל עסקים

סוגיות נבחרות בניהול - קורס ב"למידה מקרבת"

נושא סמסטר א' תשע"ו:

"מעורבות, מחויבות, Engagement – בעולם העבודה"

התקשורת עם הסטודנטים בקורס זה מתקיימת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני זה, באמצעות הפורטל הלימודי של הקורס ובאמצעות פוסטים המתפרסמים בבלוג האקדמי של מרצה הקורס. מטלות הקורס הבדוקות תוחזרנה לתיבת ההגשה בפורטל הקורס הפתוח למשתתפיו בלבד.

צוות ההנחיה: פרופ' אורן קפלן, לירון חזן-טנדלר וגליה שוץ-לוי

יצירת קשר עם צוות הקורס

מטלה שניה:

"הקימור היפה" – Belgirate

הגשה לפורטל: יום שלישי 25 בנובמבר 2015

מטלה ראשונה:

האם אתם מוכנים לאירוסין?

הגשה לפורטל: יום שלישי 3 בנובמבר 2015

מטלה רביעית:

אסטרטגיה של אושר 2.0 – חזון אישי

הגשה לפורטל: יום שלישי 5 בינואר 2016

מטלה שלישית:

עבודה היא התמכרות או התאהבות?

הגשה לפורטל: יום שלישי 15 בדצמבר 2015

מטלת סיכום:

מעורבות, מחויבות, Engagement – בעולם העבודה: אפילוג

הגשה לפורטל: יום שלישי 5 בפברואר 2016