המסלול האקדמי המכללה למנהל

ביה"ס למנהל עסקים

סוגיות נבחרות בניהול - קורס ב"למידה מקרבת"

נושא סמסטר ב' תשע"ו: פורשים לפנסיה או פורשים כנף?
אתגרים ניהוליים ועסקיים בהגדרה מחדש של "הגיל השלישי"

התקשורת עם הסטודנטים בקורס זה מתקיימת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני זה, באמצעות הפורטל הלימודי של הקורס ובאמצעות פוסטים המתפרסמים בבלוג האקדמי של מרצה הקורס. מטלות הקורס הבדוקות תוחזרנה לתיבת ההגשה בפורטל הקורס הפתוח למשתתפיו בלבד.

צוות ההנחיה: פרופ' אורן קפלן וגליה שוץ-לוי

יצירת קשר עם צוות הקורס

מטלה שניה:

מי מפחד משיווק בעמותות?

הגשה עד: יום שלישי 29 במרץ

מטלה ראשונה:

אתגרים בהגדרה מחדש של הגיל השלישי

הגשה עד: יום שלישי 8 במרץ

מטלה רביעית:

אתגרי העתיד של הגיל השלישי

הגשה עד: יום שלישי 17 במאי

מטלה שלישית:

לפרוש כנפיים, לפרוש בכבוד, או ליפול. זו השאלה

הגשה עד: יום שלישי 19 באפריל

מטלת סיכום:

כל סוף הוא התחלה חדשה: לפרוש בכבוד

הגשה עד: יום שלישי 21 ביוני